MALUCH+ 2022 OFERTA O nas Umów spotkanie Blog startbiznes

Ekwiwalenty za wykorzystywanie prywatnego telefonu

dodano: 2015-11-26

Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2015 r. (sygn.  IPTPB1/4511-153/15-5/MD) wypowiedział się w kwestii możliwości zastosowania zwolnienia z PIT w stosunku do ekwiwalentu wypłacanego pracownikom spółki z tytułu używania prywatnych telefonów komórkowych do wykonywania zadań służbowych. Interpretacja jest korzystna dla podatnika.

Sprawa dotyczyła spółki, która udostępniała swoim pracownikom służbowe telefony komórkowe. Spółka ponosiła koszty zakupu i utrzymania telefonów, a także koszty wykonywanych połączeń. Spółka zamierzała jednak zmienić politykę i oferować pracownikom ekwiwalent pieniężny z tytułu używania przez pracowników telefonów prywatnych dla celów służbowych.

Zasady używania telefonów oraz wypłaty ekwiwalentu ma regulować umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą. W umowie pracownik zobowiązywał się do zainstalowania na prywatnym telefonie aplikacji umożliwiających wykonywanie zadań służbowych (np. umożliwiającej korzystanie z poczty elektronicznej), a także do posiadania aparatu telefonicznego spełniającego minimalne wymagania techniczne umożliwiające wykonywanie pracy. Ekwiwalent miał zostać wypłacony ryczałtowo, za okres trzech lat i został skalkulowany z uwzględnieniem kosztów zakupu i utrzymania średniej klasy aparatu telefonicznego. W przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy, spółka i pracownik dokonają stosownych rozliczeń.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w  którym zapytała, czy w tej sytuacji wypłata ekwiwalentu będzie zwolniona z opodatkowania PIT, zaś na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Prezentując własne stanowisko, spółka wskazała, że stosownie do regulacji  21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: (i) wypłata ekwiwalentu w pieniądzu, (ii) racjonalny stosunek kwoty ekwiwalentu do wykorzystywanego sprzętu, (iii) sprzęt musi stanowić własność podatnika, oraz (iv) sprzęt musi być wykorzystywany do wykonywania zadań służbowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, spółka wskazała, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostały wszystkie warunki dla zastosowania zwolnienia. Organ podatkowy podzielił to stanowisko, w uzasadnieniu interpretacji wskazując, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, stwierdzić należy, że kwota ekwiwalentu wypłacana przez spółkę z tytułu używania przez pracowników prywatnych telefonów przy wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz spółki, będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT. W konsekwencji, spółka, jako płatnik, nie będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu.
ADJUTUS. Biuro rachunkowe. Doradca podatkowy

ul. Lwowska 4
38-400 Krosno
Email:
kontakt@adjutus.pl
Telefon:
694585760
używam comarch iKsiegowosc24

projekt i wykonanie BerMar multimedia