MALUCH+ 2022 OFERTA O nas Umów spotkanie Blog startbiznes

Biuro rachunkowe

Celem usługi biuro rachunkowe jest wsparcie w realizacji funkcji księgowej podmiotów rozpoczynających działalność oraz mikro- i małych przedsiębiorstw.

Zadaniem ADJUTUS jest wypełnienie ciążących na przedsiębiorcy obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg, kalkulacją wynagrodzeń oraz sprawozdawczością rachunkowo-podatkową.

Biuro rachunkowe ADJUTUS zajmuje się kompleksową obsługą księgową firm, w tym rejestracją przedsiębiorstwa klienta, asystą prawnopodatkową oraz wykonaniem usług księgowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Wspieramy klienta w bieżących rozliczeniach oraz w wypełnianiu deklaracji podatkowych. W zakres usług biura rachunkowego wchodzą:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość i uproszczona)
  • opracowywanie zasad  i polityki rachunkowości
  • opracowywanie zakładowego planu kont
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz sporządzanie planów amortyzacji
  • sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • sporządzanie sprawozdań dla celów GUS i KRS
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z urzędami skarbowymi
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT


ADJUTUS. Biuro rachunkowe. Doradca podatkowy

ul. Lwowska 4
38-400 Krosno
Email:
kontakt@adjutus.pl
Telefon:
694585760
używam comarch iKsiegowosc24

projekt i wykonanie BerMar multimedia