MALUCH+ 2022 OFERTA O nas Umów spotkanie Blog startbiznes

Przegląd podatkowy

Przegląd podatkowy pozwala na zidentyfikowanie i skorygowanie wszelkich błędów w rozliczeniach podatkowych. W wyniku przeglądu Klienci otrzymują protokół z badania ze wskazaniem stwierdzonych uchybień oraz możliwości i sposobu dokonania korekt.

Warto podkreślić, iż wszelkie korekty dokonywane przez podatników przed rozpoczęciem kontroli lub postępowania podatkowego dają możliwość skutecznego złożenia deklaracji lub zeznań korygujących co pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za ewentualne uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa. W przypadku stwierdzenia, że podatnik zapłacił podatek w wysokości wyższej niż należny istnieje możliwość ubiegania się o stwierdzenie i zwrot nadpłaty przez urząd skarbowy.

W tym zakresie oferujemy m.in.:

  • pełny audyt podatkowy – polegający na zbadaniu wszystkich dokumentów księgowych i umów pod kątem prawidłowego rozliczenia wszystkich należności podatkowych.
  • przegląd podatkowy – badanie dokumentacji księgowej i umów pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie wybranych zobowiązań podatkowych.


ADJUTUS. Biuro rachunkowe. Doradca podatkowy

ul. Lwowska 4
38-400 Krosno
Email:
kontakt@adjutus.pl
Telefon:
694585760
używam comarch iKsiegowosc24

projekt i wykonanie BerMar multimedia